สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


การใช้รหัสกิจกรรมย่อมในปี 55
อยากให้ทาง สบก. อธิบายการใช้รหัสกิจกรรมย่อย ในปีงปม. 55 ในแต่ละกิจกรรมให้แก่ ส.ป.ก.จังหวัด อย่างชัดเจนทั้งในส่วนของงบประมาณและเงินกองทุนฯ  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และตรงกับต้นทุนงานอย่างแท้จริง  เนื่องจากขณะนี้ได้เพียงแต่ส่งรายการกิจกรรมทาง Mail ให้แก่จังหวัดเพียงเดียว  และอยากทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังหรือไม่ อย่างไร
โดย กลุ่มการเงินฯ IP: xxx [ 2011-11-11 ]

คำตอบจาก Webmaster
พี่เพิ่งทราบว่าทางกลุ่มบัญชีได้ส่งรายละเอียดรหัสกิจกรรมย่อยไปให้ ส.ป.ก.จังหวัด  ดังนั้นหากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้คงต้องประสานงานกับกลุ่มบัญชีโดยตรงค่ะ
โดยคุณ พิไลพรรณ กพค. [ 2011-11-17 ] ตอบ 30

          การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการจัดทำต้นทุนผลผลิต ซึ่งถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ของ ส.ป.ก. มา 2- 3 ปีแล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยเข้มงวดมากนัก แต่เริ่มเข้มงวดและถูกบังคับให้จัดทำอย่างจริงจังขึ้นเรื่อยๆ  
      แต่แต่การจัดทำต้นทุนผลผลิต จัดทำในรูปของคณะทำงานฯ โดย สบก.เป็นฝ่ายเลขานุการ  ดังนั้นในปี 2555 จึงต้องรอการประชุมคณะทำงานฯ ก่อน ค่ะว่าจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไร แต่ตอนนี้มีเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพฯ เลยไม่ทราบว่าจะมีการประชุมเมื่อไร ค่ะ
         
แต่เนื่องจากข้อมูลที่จะนำมาจัดทำต้นทุนผลผลิตในระดับกรม ต้องมาจาก สำนัก /กองต่างๆ และ ส.ป.ก.จังหวัด 70 จังหวัด  และที่ผ่านมาในปี 2553 - 2554 ส.ป.ก.จังหวัดต่างๆ มีปัญหาในการกรอกข้อมูล รหัสกิจกรรมย่อย  จึงไม่ค่อยกรอกข้อมูลส่วนนี้ในการขอเบิกเงิน   แต่รหัสกิจกรรมย่อยเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำต้นทุนผลผลิตให้ถูกต้องสมบูรณ์  ดังนั้นเพื่อเตรียมข้อมูลไว้หารือในการประชุมคณะทำงานฯ  พี่อาจจะต้องเป็นคณะทำงานด้วย จึงอยากทราบถึงปัญหาต่างๆ ในการกรอกข้อมูลนี้อย่างละเอียด เพื่อหารือกัน และแก้ไข  และหลังจากปรับปรุงแก้ไขรหัสกิจกรรมย่อยต่างๆ แล้ว (หากจำเป็นต้องแก้ของเดิม)  ก็คงจะมีการ อธิบาย ทำความเข้าใจกับ ผู้กรอกข้อมูล ได้แก่ ส.ป.ก.จังหวัด และสำนัก/กองต่างๆ  ค่ะ
       
  ขอบคุณมากสำหรับคำถามนี้  เนื่องจากจะเป็นประโยชน์มากๆในการจัดทำเรื่องนี้ ของทุกฝ่ายทั้งผู้กรอกข้อมูล และผุ้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ   น้องที่ตั้งคำถามนี้ และน้องๆ อื่นๆ ที่ทราบถึงปัญหาในการกรอกข้อมูลในแง่ต่างๆ ช่วยโทร.คุยกับ พี่เต่า หน่อยนะคะ โทร. 02 -2825680 หรือ 081-8031626  นะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะcโทccssssงนั้น

โดยคุณ พิไลพรรณ กพค. [ 2011-11-14 ] ตอบ 29 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.